Frågor & Svar


Fråga: Vad är en ackrediterad verkstad?

Svar: Att en verkstad är ackrediterad betyder att den är godkänd av SWEDAC, som är statlig myndighet som står för kvalitetssäkringar. Det innebär bland annat att man arbetar efter ett dokumenterat kvalitetssystem, att man har lämpliga lokaler för ändamålet och att man använder sig av godkänd utrustning. SWEDACs bedömning av de som sökt ackreditering bygger bland annat på granskning av metoder, rutiner och personalens kompetens. Man granskar helt enkelt hur verksamheten bedrivs i praktiken.

Fråga: Jag har fått en tvåa hos Bilprovningen, kan ni hjälpa mig?

Svar: Ja, vi är ackrediterade och kontrollerade av SWEDAC så vi kan hjälpa dig att ”släcka tvåor", efter att vi har reparerat felen. Vi rapporterar in detta direkt till Transportstyrelsen och du spar dyrbar tid då du slipper åka till Bilprovningen för efterkontroll.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.